Steki sezonowane podawane na kamieniu:

Steki sous-vide:

Steki kagoshima / kobe podawane na kamieniu: